Διάλεξη: 1 2 3 4 5 6 7

ΑΣΚΗΣΗ

Να γίνει ποιοτική μελέτη της Δ.Ε.

y'=f(y)=y3 - 6y2 + 8y


Στάσιμα σημεία:        img2.gif (1121 bytes)
                            img3.gif (1731 bytes)

Ευστάθεια:
$y=y_{s} + \xi , y'=\xi '$
$\xi$

Αρα η ευστάθεια καθορίζεται απο τη Δ.Ε.:

\( \left \vert \xi /y_{s} \right \vert \ll 1 \)

\( \begin{array}{cccc} \Rightarrow & f(y_{s} + \xi ) & = & (y_{s} + \xi
)^{3} -
...
...} +
8y_{s}) + (3y_{s}^{2} - 12y_{s} + 8)\xi \\
& & = & 0 + A\xi \end{array} \)
img8.gif (4518 bytes)