Διάλεξη: 1 2 3 4 5 6 7

3. ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ


3.1 Ομογενής Δ.Ε.

Η τυπική μορφή είναι:    ay'' + by' + cy=0     με a,b,c σταθερές.

Η αντικατάσταση:   y=eρx    όπου ρ άγνωστη (εν γένει) παράμετρος,δίνει την χαρακτηριστική εξίσωση:

aρ2 + bρ + c=0

με ρίζες ρ12.

Πρώτη περίπτωση:  Αν ρ12

Τότε η ομογενής Δ.Ε. έχει γενική λύση:

y=C1eρ1x + C2eρ2x

όπου C1,C2 είναι αυθαίρετες σταθερές.

Δεύτερη περίπτωση:  Αν ρ12

Η ομογενής Δ.Ε. έχει τη γενική λύση:

y=C1eρx + C2xeρx


3.1 Μη ομογενής Δ.Ε.

Για την πλήρη λύση της Δ.Ε.    ay'' + by' + cy=R(x
όπου R(x) είναι γραμμικός συνδυασμός πολυωωύμων,εκθετικών,τριγωνομετρικών, κ.λ.π. συναρτήσεων,χρειαζόμαστε μόνο μια μερική λύση yρ,δεδομένου ότι η γενική της λύση είναι: y=y0 + yρ,    όπου y0 είναι η γενική λύση της αντίστοιχης ομογενούς.

Για την yρ ισχύει:

R(x) yρ
    1.Πολυώνυμο Πολυώνυμο ίδιου βαθμού
    2.Γραμμικός συνδυασμός εκθετικών Γραμμικός συνδυασμός ίδιων εκθετικών
    3.Γραμμικός συνδυασμός ημιτόνων, συνημιτόνων Γραμμικός συνδυασμός ημιτόνων, συνημιτόνων ίδιου ορίσματος
    4.Γραμμικός συνδυασμός των προηγουμένων Γραμμικός συνδυασμός των αντίστοιχων λύσεων